We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Find out more

Användarvillkor

Genom att besöka CushyCMS hemsida ("Hemsida") eller nyttja de tjänster som CushyCMS erbjuder ("Tjänster") accepterar och tillstår du dig att bindas av dessa Användarvillkor ("Villkor"). Om du inte accepterar dessa Villkor eller vår Integritetspolicy, var vänlig besök inte Hemsidan eller nyttja Tjänsterna. Vi reserverar oss rätten att ändra dessa Villkor närhelst vi önskar. Vi rekommenderar att du emellanåt återkommer till denna Sida för att ta del av eventuella ändringar.

Användarlicens

CushyCMS förlänar dig en begränsad licens att besöka Hemsidan och att använda Tjänsterna i enlighet med dessa Villkor och de instruktioner och riktlinjer som finns angivna på Hemsidan. CushyCMS reserverar sig rätten att återkalla din licens att använda Hemsidan och Tjänsterna när som helst och av vilken som helst anledning och att i framtiden debitera för kommersiellt bruk.

Användarens ansvar

Du är ensamt ansvarig för ditt nyttjande av Hemsidan och Tjänsterna. CushyCMS tillåter publicering av innehåll till tredje parts webbplatser. Tredje parts webbplatsinnehåll, affärspraxis och integritetspolicy är inte under vår tillsyn, och vi är inte ansvariga för innehållet på någon tredje parts webbplats eller någon länk förekommande på tredje parts webbplats.

Säkerhet

CushyCMS har åtkomst till och lagrar känslig login-data för webbplatser som en del av dess dagliga verksamhet. Även om vi vidtar varje rimlig försiktighetsåtgärd för att skydda sådan data (inklusive användandet av datakryptering av databaser), frånsäger vi oss ansvaret och skyldigheten för handlingar som kan resultera ur att sådan data förvärvas eller åtkoms av otillbörlig tredje part.

Övrigt

CushyCMS ERBJUDER HEMSIDAN OCH TJÄNSTERNA "I BEFINTLIGT SKICK" OCH INTE UNDER NÅGON SOM HELST GARANTI ELLER NÅGOT SOM HELST VILLKOR, UTTRYCKT, UNDERFÖRSTÅTT ELLER LAGSTADGAT. CushyCMS FÖRNEKAR UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER ANTYDDA GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISS ANVÄNDNING, ICKE-ÖVERTRÄDELSE, KORREKT INFORMATION, INTEGRERING, INTEROPERABILITET ELLER FRIDFULL TILLFREDSTÄLLELSE AV ÄGANDE. Vissa stater tillåter inte dementi av underförstådda/antydda garantier, varför föregående dementi kanske inte berör dig.

Du förstår och samtycker till att du använder Hemsidan och Tjänsterna efter eget omdöme och på egen risk och att du ensam ansvarar för vilka som helst skador eller vilken som helst förlust som uppstår ur användandet. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLS CushyCMS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, RESULTERANDE ELLER STRAFFSKADESTÅNDSMÄSSIGA SKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER ANNAN SKADA ÖVERHUVUDTAGET (HUR DEN ÄN UPPSTÅR, INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), INKLUSIVE OCH UTAN FÖRBEHÅLL, SKADOR RELATERADE TILL ANVÄNDNING, MISSBRUK, TILLTRO TILL, OBRUKBARHET OCH AVBROTT, FÖRSENING, ELLER UPPHÖRANDE AV HEMSIDAN ELLER TJÄNSTERNA, SKADOR ORSAKADE GENOM LÄNKAR FÖREKOMMANDE PÅ HEMSIDAN OCH NONPERFORMANCE DÄRAV OCH SKADOR RESULTERANDE UR FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRSÄLJNING, DATA, GOODWILL ELLER VINST, VARE SIG CushyCMS HAR BLIVIT UNDERRÄTTADE OM SÅDAN EVENTUALITET ELLER INTE. DIN ENDA RÄTTIGHET MED HÄNSYN TILL OTILLFREDSTÄLLELSE MED DEN HÄR HEMSIDAN ELLER DE HÄR TJÄNSTERNA ELLER MED CushyCSM ÄR ATT UPPHÖRA MED ANVÄNDANDET AV HEMSIDAN OCH TJÄNSTERNA. Vissa stater tillåter inte dementi av ansvar för oförutsedda eller resulterande skador, varför ovan dementi kanske inte berör dig.

CushyCMS och du är oberoende entiteter, och ingenting i Villkoren, eller användandet av Hemsidan eller Tjänsterna, skapar något som helst partnerskap, joint-venture, agent-, franchise-, sälj-, eller anställningsförhållande mellan CushyCMS och dig.

De här Villkoren ersätter alla tidigare avtal och representerar det fullständiga avtalet mellan CushyCMS och dig. De här Villkoren regleras och tolkas i enlighet med lagstiftningen i State of New York utan tillämpning av principerna för lagkonflikter. Om något av dessa Villkor för Hemsidan och Tjänsterna befinns vara olagligt, eller ej möjligt att genomdriva kommer det Villkoret att anses vara avskiljbart och kommer inte att påverka giltigheten i eller möjligheten att genomdriva något av de kvarvarande Villkoren, och det olagliga eller ogenomdrivbara Villkoret kommer att tillställas rättsenlig behandling.