We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Find out more

Din integritet

Genom att besöka CushyCMS hemsida ("Hemsida") eller nyttja de tjänster som CushyCMS erbjuder ("Tjänster") accepterar och tillstår du dig att bindas av dessa Användarvillkor ("Villkor"). Om du inte accepterar dessa Villkor eller vår Integritetspolicy, var vänlig besök inte Hemsidan eller nyttja Tjänsterna. Vi reserverar oss rätten att ändra dessa Villkor närhelst vi önskar. Vi rekommenderar att du emellanåt återkommer till denna Sida för att ta del av eventuella ändringar.

CushyCMS förlänar dig en begränsad licens att besöka Hemsidan och att använda Tjänsterna i enlighet med dessa Villkor och de instruktioner och riktlinjer som finns angivna på Hemsidan. CushyCMS reserverar sig rätten att återkalla din licens att använda Hemsidan och Tjänsterna när som helst och av vilken som helst anledning och att i framtiden debitera för kommersiellt bruk.

Du är ensamt ansvarig för ditt nyttjande av Hemsidan och Tjänsterna. CushyCMS tillåter publicering av innehåll till tredje parts webbplatser. Tredje parts webbplatsinnehåll, affärspraxis och integritetspolicy är inte under vår tillsyn, och vi är inte ansvariga för innehållet på någon tredje parts webbplats eller någon länk förekommande på tredje parts webbplats.

CushyCMS har åtkomst till och lagrar känslig login-data för webbplatser som en del av dess dagliga verksamhet. Även om vi vidtar varje rimlig försiktighetsåtgärd för att skydda sådan data (inklusive användandet av datakryptering av databaser), frånsäger vi oss ansvaret och skyldigheten för handlingar som kan resultera ur att sådan data förvärvas eller åtkoms av otillbörlig tredje part.

CushyCMS ERBJUDER HEMSIDAN OCH TJÄNSTERNA "I BEFINTLIGT SKICK" OCH INTE UNDER NÅGON SOM HELST GARANTI ELLER NÅGOT SOM HELST VILLKOR, UTTRYCKT, UNDERFÖRSTÅTT ELLER LAGSTADGAT. CushyCMS FÖRNEKAR UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER ANTYDDA GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISS ANVÄNDNING, ICKE-ÖVERTRÄDELSE, KORREKT INFORMATION, INTEGRERING, INTEROPERABILITET ELLER FRIDFULL TILLFREDSTÄLLELSE AV ÄGANDE. Vissa stater tillåter inte dementi av underförstådda/antydda garantier, varför föregående dementi kanske inte berör dig.

Du förstår och samtycker till att du använder Hemsidan och Tjänsterna efter eget omdöme och på egen risk och att du ensam ansvarar för vilka som helst skador eller vilken som helst förlust som uppstår ur användandet. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLS CushyCMS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, RESULTERANDE ELLER STRAFFSKADESTÅNDSMÄSSIGA SKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER ANNAN SKADA ÖVERHUVUDTAGET (HUR DEN ÄN UPPSTÅR, INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), INKLUSIVE OCH UTAN FÖRBEHÅLL, SKADOR RELATERADE TILL ANVÄNDNING, MISSBRUK, TILLTRO TILL, OBRUKBARHET OCH AVBROTT, FÖRSENING, ELLER UPPHÖRANDE AV HEMSIDAN ELLER TJÄNSTERNA, SKADOR ORSAKADE GENOM LÄNKAR FÖREKOMMANDE PÅ HEMSIDAN OCH NONPERFORMANCE DÄRAV OCH SKADOR RESULTERANDE UR FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRSÄLJNING, DATA, GOODWILL ELLER VINST, VARE SIG CushyCMS HAR BLIVIT UNDERRÄTTADE OM SÅDAN EVENTUALITET ELLER INTE. DIN ENDA RÄTTIGHET MED HÄNSYN TILL OTILLFREDSTÄLLELSE MED DEN HÄR HEMSIDAN ELLER DE HÄR TJÄNSTERNA ELLER MED CushyCSM ÄR ATT UPPHÖRA MED ANVÄNDANDET AV HEMSIDAN OCH TJÄNSTERNA. Vissa stater tillåter inte dementi av ansvar för oförutsedda eller resulterande skador, varför ovan dementi kanske inte berör dig.


Cookies Policy

This Cookies Policy explains what cookies are, how CushyCMS (“Cushy”) uses cookies on their websites, and what you can do to manage how cookies are used. We are committed to protecting the personal information we collect when you use our websites and other services. This cookies policy contains more information on the following:

What are cookies?

A cookie is a small text file which is sent to your computer or mobile device (referred to in this policy as a “device”) by the web server so that the website can remember some information about your browsing activity on the website. The cookie will collect information relating to your use of our sites, information about your device such as the device’s IP address and browser type, demographic data and, if you arrived at our site via a link from third party site, the URL of the linking page.

Cookies record information about your online preferences and help us to tailor our websites to your interests. Information provided by cookies can help us to analyse your use of our sites and help us to provide you with a better user experience.

Cookies are either ‘session’ or ‘persistent’ cookies, depending on how long they are stored for:

Session cookies are only stored for the duration of your visit to a website and are deleted from your device when you close your browser;

Persistent cookies are saved on your device for a fixed period of time after the browser has closed and are activated each time you visit the website where the cookie was generated.

What are the different types of cookies?

Essential or ‘Strictly Necessary’ Cookies

These are cookies which are essential for the running of our websites. Without these cookies, parts of our websites would not function. These cookies do not track where you have been on the internet and do not gather information about you that could be used for marketing purposes.

Functional Cookies

Functional cookies are used to remember your preferences on our websites and to provide enhanced, more personal features. The information collected by these cookies is usually anonymised, so we cannot identify you personally. Functional cookies do not track your internet usage or gather information which could be used for selling advertising.

Analytical Performance Cookies

Analytical performance cookies are used to monitor the performance of our websites, for example, to determine the number of page views and the number of unique users a website has. Web analytics services may be designed and operated by third parties. The information provided by these cookies allows us to analyse patterns of user behaviour and we use that information to enhance user experience or identify areas of the website which may require maintenance. The information is anonymous (i.e. it cannot be used to identify you and does not contain personal information such as your name and email address) and it is only used for statistical purposes.

How does CushyCMS use cookies?

We, together with our trusted partners, use cookies for the following purposes:

Essential and Functional Cookies

We use these cookies to enable certain online functionality including:

Analytical Performance Cookies

We use these cookies to measure users’ behaviour to better develop our websites. By using web analytics services provided by Google Analytics we can analyse which pages are viewed and how long for and which links are followed, and we can use this information to provide more content which is of interest. We also use this analysis to report on our performance.

Removal of Cookies

Cookies, including those which have already been set, can be deleted from your hard drive. You can also change the preferences/settings in your web browser to control cookies. In some cases, you can choose to accept cookies from the primary site, but block them from third parties. In others, you can block cookies from specific advertisers, or clear out all cookies. Deleting or blocking cookies may reduce functionality of the site. To learn more about how to reject cookies, visit www.allaboutcookies.org or go to the help menu within your internet browser. If you experience any problems having deleted cookies, you should contact the supplier of your web browser.

Further information and contact details

Please contact us if you would like more information on the cookies that we use and their purposes.