We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Find out more

Dokumentation för designers

CushyCMS fungerar genom att via FTP koppla upp mot din webbplats för att leta efter specifika CSS-klasser applicerade på sidans element. Baserat på det innehåll det hittar kommer Cushy att föreslå det mest funktionella sättet att redigera innehållet.

Den här sidan listar alla valbara Cushy-alternativ

Free Account

Pro Account


Free Account

Grundläggande översikt

Cushy redigerar intelligent vilket element som helst som du lägger css-klassen cushycms på.

<h1 class="cushycms" title="My Heading">Det här kommer att bli redigerbart</h1>
<div class="cushycms" title="Main Content">
 <p>Mer redigerbart här…</p>
</div>
<p>Jag går inte att redigera.</p>
<img class="cushycms" src="foo.jpg" alt="Jag är en redigerbar bild!" />

Tip: Pro users can specify a class of "clienteditor" as an alternative to "cushycms".

Även om ditt element redan har ett klassnamn så kan du fortfarande lägga cushycms på det:

<div class="whatever cushycms">

Här är en video som visar hur du kommer igång med CushyCMS:

Så här installerar och redigerar du på bara 5 minuter

Namnge fält

Hjälp dina redigerare att se vilket område de redigerar genom att namnge fält. Använd helt enkelt det redigerbara elementets titel-attribut.

<h1 class="cushycms" title="Huvudrubrik">Det här kommer att bli redigerbart</h1>

Cushy kommer automagiskt att ta namn från följande attribut där de finns att tillgå:
title, alt, id

Redigera bilder

Cushy låter dina redigerare justera bilderna på en sida. Det tittar på höjd och bredd på dina bildtaggar för att intelligent ändra bildens passform så att den passar området.

<img src="1.jpg" class="cushycms" width="250" height="100" alt="Photo" />

Den uppladdade bilden kommer att omvandlas till bredd 250px och höjd 100px. Bilden beskärs även om nödvändigt.

<img src="1.jpg" class="cushycms" width="250" alt="Photo" />

Den uppladdade bilden kommer att omvandlas till bredd 250px. Höjden behåller sitt ursprungliga värde.

<img src="1.jpg" class="cushycms" alt="Photo" />

Den uppladdade bilden kommer inte att omvandlas.

Ladda upp filer

Cushys WYSIWYG-behandlare låter användare ladda upp lokala filer via verktygsfältsknapparna Länk och Bild (notera Ladda upp-tabben i popupfönstret).

Till en början lagras filerna temporärt på cushy-servern, men de överförs till din FTP-server när sidan publiceras.

Förinställt publiceras filerna till samma katalog som sidan, men detta går att anpassa genom Konfigurera webbplats-sidan.

Överrida innehållstyper

Cushy använder ett antal olika redigeringsmetoder beroende på typ av innehåll. Cushy väljer intelligent en metod baserad på container-elementet. Vi inser dock att det kan finnas tillfällen då du vill tvinga en typ av innehåll. Använd då en av de alternativa klasserna nedan:

class="cushycms-text"

Redigerar innehållet som ren text. Exempelanvändning ":" att redigera server-sidekod eller om du föredrar att skriva din html för hand.

class="cushycms-html"

Alla inmatade specialtecken konverteras till html-entiteter. Eg: © becomes &copy;

class="cushycms-wysiwyg"

Samma som ovan, men redigeraren erbjuds knappar för olika funktioner t.ex. skapa listor, länkar, etc.

class="cushycms-xml"

Alla speciella in tecken kommer att konverteras till xml enheter. Eg: < becomes &lt;

XML-element

Behagligt har stöd för XML-element. Innehållet in i redigeringsrutan för XML element kommer vara korrekt XML-kodade så att XML inte kommer att vara ogiltig. Alla element möter Mjuka som inte klassas som XHTML (fullständig förteckning över element här) kommer att behandlas som XML.

<product>
 <name>Banana</name>
 <price class='cushycms'>$12.99/kg</price>
</product>

Om du har problem med element i XML tas upp som XHTML (eftersom de har samma namn), kolla in avsnittet på övergripande typer av innehåll. I princip kan du använda en cushycms-xml klass typ att tvinga din elementet i XML-läge.

Tips och tricks

Kom ihåg att det inte finns mycket som Cushy inte kan redigera. Nedan följer några kreativa exempel:

<script type="text/javascript" class="cushycms">
 alert('Titta, du kan till och med redigera javascript!');
</script>

Redigering av javascript. Ett exempel skulle kunna vara din Google Adsense-kod.

<p>Our charity has raised $<span class="cushycms">2140</span> so far</p>

Tillåt redigering av en enstaka figur eller ett enstaka ord.

Använda Cushy med dynamiska programspråk (PHP, ASP, etc)

Cushy kan ibland stöta på svårigheter när det gäller att tolka dokument som innehåller en blandning av html och server side-skript, t.ex. PHP.

Av den anledningen rekommenderar vi starkt att du placerar redigerbart cushy-innehåll i en egen statisk fil som sedan inkluderas av dina skript.

Till exempel:

<html>
 <head><title>Contact Us</title></head>
 <body>
  <? include("contact_static.html"); ?>
 </body>
</html>

Ovan":" innehållet i kontakt.php.

<h1 class="cushycms">Contact Us</h1>
<div class"cushycms">
 <p>Redigerbart innehåll här…</p>
</div>

Ovan":" innehållet i innehall_statiskt.html

I den här situationen skulle du rikta Cushy att redigera innehall_statiskt.html-filen.

Teckenkodning

Cushy matar ut specialtecken (t.ex. icke-västerländska alfabet) i det mångsidiga UTF-8-formatet. För stöd för det formatet, se till att följande finns i head-sektionen av dina html-sidor:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Lär dig mer om fördelar med UTF-8.

 

Pro Account

repeterbara Elements

Användning av återanvändbara element i CushyCMS kan vara mycket kraftfullt. Första steget är att sätta redigerbara klassen på ditt yttre repeterbara elementet finns taggar är en <ul>, <ol> <table> och <dl>. Härifrån kommer behagligt titta inuti det elementet och bestämma vilka delar som anses som "repeterbara", t.ex. en <li>, <tr> eller <dt> tagg. När det elementet finns, kommer alla redigerbara koder insidan som inslag grupperas tillsammans så att varje "upprepa" av den yttre delen kommer att innehålla alla redigerbara element inuti.

Tänk dig följande exempel:

<ul class="cushycms">
 <li>
  <p class="cushycms">Det här kommer att bli redigerbart</p>
  <p>Jag går inte att redigera.</p>
 </li>
</ul>

Här innehåller <li> taggen en redigerbar <p> och en icke-redigerbar <p>. När redaktören väljer att "upprepa" denna <li> CushyCMS kommer att göra en klon av hela taggen, både <p> element, även om redaktören bara har tillgång till redigera en av dem. Du kan ha så många redigerbara taggar inuti repeterbara elementet som du vill, eller så kan du bara göra repeterbara elementet redigeras som en helhet.:

Här är en video som visar hur man ska genomföra en repeterbar regionen.

Duplicerbara områden

Övergripande bilder / uppladdningar

Använd kryssrutan på tilldelar / configure sidan skärmen för att växla den här funktionen. När aktiverad kommer några nya bilder till din CushyCMS <img> taggar behåller samma filnamn. Några bilder eller filer laddas upp via den WYSIWYG editor kommer också att hålla filnamnet de hade under uppladdningen. Detta är användbart för saker som price_list.pdf eller liknande, men det innebär också redaktören har full kontroll på vad filen kommer att kallas på servern. Du måste vara försiktig om din redaktörerna laddar upp en fil som heter print.css eller logo.gif eller liknande som kan förstöra din webbplats. Av den anledningen rekommenderar vi endast använder den här inställningen när du även använder en anpassad uppladdning väg.

Anpassad Redigerbar klass

Som en pro-användare kan du definiera egna redigerbara klass stället för den traditionella cushycms eller klasser clienteditor. Du kan även ställa in detta per redaktör. Detta gör att du kan ge en redaktör tillgång till vissa delar av en sida och samtidigt ger en annan redaktör tillgång till andra sektioner. Ta nedanstående kod till exempel:

<span class="cushycms-ferris">Only Ferris can edit this.</span>
<span class="cushycms-cameron">Only Cameron can edit this.</span>

Här kan du se de anpassade klasserna cushycms-ferris och cushycms-cameron. Dessa kan vara mittföretag-ferris om du vill. Du kan också bara ställa in varje redaktörer anpassad klass för att vara just "mittföretag" om du inte behöver någon av de komplicerade tillstånd tekniker. Det bör noteras att dessa klasser också arbeta med innehållet åsidosätter, så mittföretag-ferris-html skulle fungera som förväntat.

Branding och Styling

Här är en video som visar hur du anpassar CushyCMS för att passa din kedja eller din kunds varumärke.

Anpassa med din egen logotyp, din egna stilmall, samt kunna duplicera områden.

Sidan kloning

Som ett proffs medlem har du möjlighet att låta din del eller alla dina redaktörer skapa nya sidor baserat på innehållet från befintliga sidor. Du kan aktivera det här när du lägger till en redaktör eller redigera behörigheter för en befintlig redaktör. Aktivering av detta kommer att möjliggöra en klon ikon bredvid varje sida i redaktionen kontrollpanelen (den här ikonen är redan synlig för konstruktören av sidan). Redaktören kommer att bli tillfrågad om namnet på den nya sidan och ett filnamn kommer att genereras baserat på det namnet. Den nya sidan kommer att vara en exakt klon av den gamla sidan, som redaktören sedan kan redigera därefter.

Anpassad Välkommen Email

Som ett proffs användare du kan ange ett eget välkomstmeddelande mall. Detta görs i dina användarinställningar, precis under där du ställer din egen domän och välja andra pro funktioner såsom branding. Det finns ett antal variabler som ska interpoleras i email, till exempel redaktörer namn, e-postadress och systemet genererade lösenord. Vi rekommenderar givetvis inklusive minst lösenordet variabel.

RSS-flöden av sidändringar

Pro-användare får tillgång till särskilda RSS-flöden för att hålla sig informerade om ändringar på sina webbplatser och sidor.

 • Alla ändringar: Det här flödet är tillgängligt från din vanliga Kontrollpanel-sida
 • Ändringar på en webbplats: det här flödet är tillgängligt från Konfigurera webbplats-sidan
 • Ändringar på en sida: det här flödet är tillgängligt från Ändringshistorik-sidan

Oavsett vilken RSS-läsare du använder så måste den stödja autentisering eftersom ditt cushy-login krävs för att se flöden. Om din läsare inte stödjer autentisering (t.ex. Google Reader) så kan man även gå genom tjänsten freemyfeed .