We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Find out more

Vaše soukromí

Přístupem na webové stránky CushyCMS ("web") nebo pomocí služby nabízené CushyCMS ("Služby"), se kterými souhlasíte a berete na vědomí, že bude vázán těmito Smluvními podmínkami ("Podmínky"). Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami nebo s naší politikou ochrany soukromí, prosím, přejděte na stránky nebo používat služby. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto Podmínky kdykoliv. Doporučujeme pravidelně kontrolovat stránky pro změny.

CushyCMS vám uděluje omezenou licenci k přístupu na stránky a užívat Služby v souladu s těmito podmínkami a pokyny a pokyny pro zveřejnění na stránkách. CushyCMS si vyhrazuje právo ukončit platnost licence na použití webové stránky a služby kdykoli az jakéhokoli důvodu nebo v budoucnu poplatku pro komerční využití.

Jste výhradně zodpovědní za vaše používání těchto stránek a služeb. CushyCMS umožňuje vysílání obsahu na webových stránkách třetích stran. Obsah webových stránek třetích stran ", obchodní postupy a Zásady ochrany osobních údajů nejsou pod naší kontrolou, a nejsme zodpovědní za obsah jakéhokoli webu třetí strany nebo odkaz obsažený na webu třetí strany.

CushyCMS přistupuje a uchovává citlivá data webových přihlašovací rámci své každodenní činnosti. I když budeme mít veškerá přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění těchto údajů (včetně použití šifrování dat z databáze), nebudeme přijímat žádnou odpovědnost za činy, které mohou vyplývat z těchto dat zachycených nebo k němu přistupuje neoprávněná třetí strany.

CushyCMS NABÍZÍ webu a služby "TAK JAK JE" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY ČI PODMÍNKY, EXPRESS, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ. CushyCMS NEPOSKYTUJE ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠOVÁNÍ, přesnosti informací, integrace, interoperability a nerušeného užívání. Některé státy nepovolují odmítnutí předpokládaných záruk, takže výše uvedené zřeknutí se nemusí vztahovat na Vás.

Berete na vědomí a souhlasíte, že budete využívat webové stránky a služby podle vlastního uvážení a riziko a že bude výhradně odpovědný za případné škody, které vzniknou z takového použití. Za žádných okolností nesmí CushyCMS ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, NEBO JINÉ ŠKODY, (plynoucí ze VČETNĚ NEDBALOSTÍ), VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S nevhodným, ZÁVISLOST NA, neschopnost USE a přerušení, pozastavení nebo ukončení STRÁNEK NEBO SLUŽEB, škodu vzniklou žádné odkazy na těchto stránkách A neprovedení tohoto rozhodnutí, a škody vzniklé v důsledku výpadku používání, PRODEJ, DAT, DOBRÉHO JMÉNA NEBO ZISKU, TÉŽ NENÍ CushyCMS BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH. VÁŠ JEDINÝ PRAVÝ pokud jde o jakoukoli nespokojenost s TĚCHTO STRÁNEK NEBO SLUŽEB NEBO S CushyCMS BUDE ukončit používání těchto stránek a služeb. Některé státy nedovolují vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, proto se uvedená omezení a výjimky nevztahují na vás.


Cookies Policy

This Cookies Policy explains what cookies are, how CushyCMS (“Cushy”) uses cookies on their websites, and what you can do to manage how cookies are used. We are committed to protecting the personal information we collect when you use our websites and other services. This cookies policy contains more information on the following:

What are cookies?

A cookie is a small text file which is sent to your computer or mobile device (referred to in this policy as a “device”) by the web server so that the website can remember some information about your browsing activity on the website. The cookie will collect information relating to your use of our sites, information about your device such as the device’s IP address and browser type, demographic data and, if you arrived at our site via a link from third party site, the URL of the linking page.

Cookies record information about your online preferences and help us to tailor our websites to your interests. Information provided by cookies can help us to analyse your use of our sites and help us to provide you with a better user experience.

Cookies are either ‘session’ or ‘persistent’ cookies, depending on how long they are stored for:

Session cookies are only stored for the duration of your visit to a website and are deleted from your device when you close your browser;

Persistent cookies are saved on your device for a fixed period of time after the browser has closed and are activated each time you visit the website where the cookie was generated.

What are the different types of cookies?

Essential or ‘Strictly Necessary’ Cookies

These are cookies which are essential for the running of our websites. Without these cookies, parts of our websites would not function. These cookies do not track where you have been on the internet and do not gather information about you that could be used for marketing purposes.

Functional Cookies

Functional cookies are used to remember your preferences on our websites and to provide enhanced, more personal features. The information collected by these cookies is usually anonymised, so we cannot identify you personally. Functional cookies do not track your internet usage or gather information which could be used for selling advertising.

Analytical Performance Cookies

Analytical performance cookies are used to monitor the performance of our websites, for example, to determine the number of page views and the number of unique users a website has. Web analytics services may be designed and operated by third parties. The information provided by these cookies allows us to analyse patterns of user behaviour and we use that information to enhance user experience or identify areas of the website which may require maintenance. The information is anonymous (i.e. it cannot be used to identify you and does not contain personal information such as your name and email address) and it is only used for statistical purposes.

How does CushyCMS use cookies?

We, together with our trusted partners, use cookies for the following purposes:

Essential and Functional Cookies

We use these cookies to enable certain online functionality including:

Analytical Performance Cookies

We use these cookies to measure users’ behaviour to better develop our websites. By using web analytics services provided by Google Analytics we can analyse which pages are viewed and how long for and which links are followed, and we can use this information to provide more content which is of interest. We also use this analysis to report on our performance.

Removal of Cookies

Cookies, including those which have already been set, can be deleted from your hard drive. You can also change the preferences/settings in your web browser to control cookies. In some cases, you can choose to accept cookies from the primary site, but block them from third parties. In others, you can block cookies from specific advertisers, or clear out all cookies. Deleting or blocking cookies may reduce functionality of the site. To learn more about how to reject cookies, visit www.allaboutcookies.org or go to the help menu within your internet browser. If you experience any problems having deleted cookies, you should contact the supplier of your web browser.

Further information and contact details

Please contact us if you would like more information on the cookies that we use and their purposes.