We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Find out more

Ditt personvern

Ved å gå til CushyCMS sitt nettsted ("nettstedet") eller ved å bruke tjenestene som tilbys av CushyCMS ("tjenestene") godtar og erkjenner du å være bundet av disse vilkårene ("vilkårene"). Hvis du ikke godtar disse vilkårene, eller våre retningslinjer for personvern, må du vennligst forlate nettstedet eller slutte å bruke tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når som helst. Vi anbefaler at du regelmessig sjekker ut denne nettsiden for endringer.

CushyCMS gir deg en begrenset lisens for tilgang til nettstedet og bruk av tjenestene i henhold til disse vilkårene og instrukser og retningslinjer lagt ut på nettstedet. CushyCMS forbeholder seg retten til å avslutte din lisens til å bruke nettstedet og tjenestene når som helst og uansett årsak eller i fremtiden åpne for kommersiell bruk.

Du er selv ansvarlig for din bruk av nettstedet og tjenestene. CushyCMS tillater publisering av innhold til tredjeparts nettsteder. Tredjeparts web-innhold, praksis og retningslinjer er ikke under vår kontroll, og vi er ikke ansvarlige for innholdet på tredjeparts nettside eller lenken på et tredjeparts nettsted.

CushyCMS åpner og lagrer sensitive login data som en del av vår daglige drift. Mens vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre disse opplysningene (herunder bruker databasen datakryptering), vil vi ikke akseptere noe ansvar for handlinger som kan oppstå fra disse dataene fanges eller berøres av en uautorisert tredjepart.

CushyCMS LEVERER DENNE SIDEN OG TJENESTER "SOM DEN ER" UTEN NOEN GARANTI ELLER VILKÅR, VERKEN, stilltiende eller lovbestemt. CushyCMS FRASKRIVER EVENTUELLE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERTREDELSE, INFORMASJON NØYAKTIGHET, INTEGRASJON INTEROPERABILITET eller QUIET ENJOYMENT. Enkelte stater tillater ikke fraskrivelse av underforståtte garantier, slik at ovenstående fraskrivelse ikke gjelder for deg.

Du forstår og godtar at du bruker nettstedet og tjenestene på eget ansvar og risiko og at du vil være ansvarlig for skader som oppstår som følge av slik bruk. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ER CushyCMS ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, følgeskader eller AV NOE SLAG, ELLER ANDRE SKADER (UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, blant annet ved UAKTSOMHET), INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, SKADER I FORBINDELSE MED BRUK, MISBRUK, TILLIT TIL, MANGLENDE MULIGHET TIL BRUK OG AVBRUDD, SUSPENSJON ELLER OPPHØR AV DENNE SIDEN ELLER TJENESTER, SKADER PÅFØRT VIA KOBLINGER PÅ SIDEN OG oppfyllelse AV OG SKADE SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, SALG, DATA, GOODWILL ELLER FORTJENESTE, ENTEN ELLER IKKE CushyCMS ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK. DINE BARE RETT MED HENSYN TIL EVENTUELLE misnøye med DENNE SIDEN ELLER TJENESTER ELLER MED CushyCMS SKAL VÆRE Å SI OPP BRUK AV DENNE SIDEN OG DENS TJENESTER. Enkelte stater tillater ikke utelukkelse av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, så de ovennevnte utelukkelser ikke gjelder for deg.


Cookies Policy

This Cookies Policy explains what cookies are, how CushyCMS (“Cushy”) uses cookies on their websites, and what you can do to manage how cookies are used. We are committed to protecting the personal information we collect when you use our websites and other services. This cookies policy contains more information on the following:

What are cookies?

A cookie is a small text file which is sent to your computer or mobile device (referred to in this policy as a “device”) by the web server so that the website can remember some information about your browsing activity on the website. The cookie will collect information relating to your use of our sites, information about your device such as the device’s IP address and browser type, demographic data and, if you arrived at our site via a link from third party site, the URL of the linking page.

Cookies record information about your online preferences and help us to tailor our websites to your interests. Information provided by cookies can help us to analyse your use of our sites and help us to provide you with a better user experience.

Cookies are either ‘session’ or ‘persistent’ cookies, depending on how long they are stored for:

Session cookies are only stored for the duration of your visit to a website and are deleted from your device when you close your browser;

Persistent cookies are saved on your device for a fixed period of time after the browser has closed and are activated each time you visit the website where the cookie was generated.

What are the different types of cookies?

Essential or ‘Strictly Necessary’ Cookies

These are cookies which are essential for the running of our websites. Without these cookies, parts of our websites would not function. These cookies do not track where you have been on the internet and do not gather information about you that could be used for marketing purposes.

Functional Cookies

Functional cookies are used to remember your preferences on our websites and to provide enhanced, more personal features. The information collected by these cookies is usually anonymised, so we cannot identify you personally. Functional cookies do not track your internet usage or gather information which could be used for selling advertising.

Analytical Performance Cookies

Analytical performance cookies are used to monitor the performance of our websites, for example, to determine the number of page views and the number of unique users a website has. Web analytics services may be designed and operated by third parties. The information provided by these cookies allows us to analyse patterns of user behaviour and we use that information to enhance user experience or identify areas of the website which may require maintenance. The information is anonymous (i.e. it cannot be used to identify you and does not contain personal information such as your name and email address) and it is only used for statistical purposes.

How does CushyCMS use cookies?

We, together with our trusted partners, use cookies for the following purposes:

Essential and Functional Cookies

We use these cookies to enable certain online functionality including:

Analytical Performance Cookies

We use these cookies to measure users’ behaviour to better develop our websites. By using web analytics services provided by Google Analytics we can analyse which pages are viewed and how long for and which links are followed, and we can use this information to provide more content which is of interest. We also use this analysis to report on our performance.

Removal of Cookies

Cookies, including those which have already been set, can be deleted from your hard drive. You can also change the preferences/settings in your web browser to control cookies. In some cases, you can choose to accept cookies from the primary site, but block them from third parties. In others, you can block cookies from specific advertisers, or clear out all cookies. Deleting or blocking cookies may reduce functionality of the site. To learn more about how to reject cookies, visit www.allaboutcookies.org or go to the help menu within your internet browser. If you experience any problems having deleted cookies, you should contact the supplier of your web browser.

Further information and contact details

Please contact us if you would like more information on the cookies that we use and their purposes.