We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Find out more

Warunki korzystania z Usług

Uzyskując dostęp do witryny ("Witryna") lub używając usług oferowanych przez CushyCMS ("Usługi") zgadzasz się i uznajesz jako wiążące Warunki korzystania z Usług ("Usługi"). Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami lub z naszą Polityką Prywatności, proszę nie korzystaj z Witryny i Usług. Rezerwujemy sobie prawo zmiany tych Warunków w każdym czasie. Rekomendujemy, byś cyklicznie sprawdzał(a) tę Witrynę w celu zapoznania się ze zmianami.

Licencja Użycia

CushyCMS przyznaje Ci ograniczone pozwolenie na korzystanie z Witryny i Usług, w zgodności tymi Warunkami oraz instrukcjami i wskazówkami opublikowanymi na Witrynie. CushyCMS rezerwuje sobie prawo do zakończenia twojej licencji do używania Witryny oraz Usług, w każdym czasie i z każdego powodu lub w przyszłości obciążać za komercyjne użycie.

Odpowiedzialność Użytkownika

Jesteś osobiście odpowiedzialny(a) za korzystanie z Witryny oraz Usług. CushyCMS pozwala na publikowanie treści do postronnych witryn internetowych. Zawartość postronnych witryn, ich praktyki biznesowe i polityki prywatności nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie jesteśmy odpowiedzialni za żadną zawartość postronnych witryn lub odnośników zawartych w witrynach postronnych.

Bezpieczeństwo

CushyCMS uzyskuje dostęp i przechowywuje poufne dane logowania do witryny, jako część codziennego działania. Podczas gdy poweźmiemy każde rozsądne środki ostrożności w celu zabezpieczenia tych danych (włączając w to użycie szyfrowania danych bazodanowych), nie zaakceptujemy żadnej odpowiedzialności za szkody, które były wynikiem działania mającego skutki w tym, że te dane zostały przechwycone lub nieupoważniona osoba postronna uzyskała do nich dostęp.

Inne

CushyCMS DOSTARCZA TĘ WITRYNĘ "JAKA JEST" I BEZ ŻADNEJ GWARANCJI LUB WARUNKÓW UKRYTYCH LUB USTAWOWYCH. CushyCMS W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ KAŻDYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI HADLOWYCH, STOSOWALNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW, NIENARUSZALNOŚCI, DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, INTEGRACJI, INTEROPERACYJNOŚCI LUB PRAWA DO PRYWATNOŚCI. Niektóre stany nie pozwalają na zrzekanie się dorozumianych gwarancji, więc poprzedzające oświadczenie może cię nie dotyczyć.

Rozumiesz i zgadzasz się korzystać z Witryny i Usług według własnej dyskrecji i na własne ryzyko oraz że będziesz jedynie odpowiedzialnym (odpowiedzialną) za jakiekolwiek zniszczenia, które mogą wyniknąć z takiego użycia. POD ŻADNYM POZOREM CushyCMS NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WYNIKAJĄCE LUB KARNE ZNISZCZENIA KAŻDEGO RODZAJU, LUB ZA WSZELKIE INNE ZNISZCZENIA (JAKKOLWIEK WYNIKAJĄCE, WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE), WŁĄCZAJĄC BEZ OGRANICZEŃ ZNISZCZENIA ZWIĄZANE Z UŻYCIEM, NADUŻYCIEM, ZAUFANIEM, NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA I PRZERWANIA, ZAWIESZENIA LUB ZAKOŃCZENIA WITRYNY LUB USŁUG, ZNISZCZEŃ PONIESIONYCH POPRZEZ JAKIEKOLWIEK ODNOŚCIKI ZAWARTE NA WITRYNIE ORAZ NIEWYPEŁNIENIE UPRZEDNIO WYMIENIONYCH I ZNISZCZEŃ BĘDĄCYCH SKUTKIEM UTRATY UŻYCIA, SPRZEDAŻY, DANYCH, DOBREJ WOLI LUB DOCHODÓW, CZY TAK CZY NIE, JAKKOLWIEK CushyCMS ZOSTAŁ PRZEMYŚLANY OD TAKICH WYPADKÓW. TWOIM JEDYNYM PRAWEM MAJĄC NA UWADZE KAŻDE NIEZADOWOLENIE ZWIĄZANE Z TĄ WITRYNĄ LUB USŁUGAMI LUB Z CushyCMS JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY ORAZ USŁUG. Niektóre stany nie pozwalają na wykluczenie odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikające zniszczenia, więc powyższe wykluczenia mogę cię nie dotyczyć.

CushyCMS oraz twoja osoba to niezależne jednostki i nic w Warunkach lub poprzez Witrynę lub Usługi, nie utworzy żadnego partnerstwa, spółki joint venture, agencji, franczyzny, przedstawicielstwa handlowego, lub relacji pomiędzy CushyCMS, a Tobą.

Te Warunki zastępują wszelkie poprzednie umowy i reprezentują całkowitą umowę pomiędzy CushyCMS,a Tobą. Te Warunki są zgodne z prawem stanu Nowy Jork bez odwoływania się do konfliktów prawa. Jeśli jakiekolwiek świadczenie w tych Warunkach jest uznawane za nielegalne lub nieprzymusowe, wznowienie w pełnej sile reszty Warunków nie będzie stronnicze oraz nielegalne lub nieprzymusowe uznanie Warunków powinno być odpowiednio zerwane.