We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Find out more

Twoja prywatność

Uzyskując dostęp do witryny ("Witryna") lub używając usług oferowanych przez CushyCMS ("Usługi") zgadzasz się i uznajesz jako wiążące Warunki korzystania z Usług ("Usługi"). Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami lub z naszą Polityką Prywatności, proszę nie korzystaj z Witryny i Usług. Rezerwujemy sobie prawo zmiany tych Warunków w każdym czasie. Rekomendujemy, byś cyklicznie sprawdzał(a) tę Witrynę w celu zapoznania się ze zmianami.

CushyCMS przyznaje Ci ograniczone pozwolenie na korzystanie z Witryny i Usług, w zgodności tymi Warunkami oraz instrukcjami i wskazówkami opublikowanymi na Witrynie. CushyCMS rezerwuje sobie prawo do zakończenia twojej licencji do używania Witryny oraz Usług, w każdym czasie i z każdego powodu lub w przyszłości obciążać za komercyjne użycie.

Jesteś osobiście odpowiedzialny(a) za korzystanie z Witryny oraz Usług. CushyCMS pozwala na publikowanie treści do postronnych witryn internetowych. Zawartość postronnych witryn, ich praktyki biznesowe i polityki prywatności nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie jesteśmy odpowiedzialni za żadną zawartość postronnych witryn lub odnośników zawartych w witrynach postronnych.

CushyCMS uzyskuje dostęp i przechowywuje poufne dane logowania do witryny, jako część codziennego działania. Podczas gdy poweźmiemy każde rozsądne środki ostrożności w celu zabezpieczenia tych danych (włączając w to użycie szyfrowania danych bazodanowych), nie zaakceptujemy żadnej odpowiedzialności za szkody, które były wynikiem działania mającego skutki w tym, że te dane zostały przechwycone lub nieupoważniona osoba postronna uzyskała do nich dostęp.

CushyCMS DOSTARCZA TĘ WITRYNĘ "JAKA JEST" I BEZ ŻADNEJ GWARANCJI LUB WARUNKÓW UKRYTYCH LUB USTAWOWYCH. CushyCMS W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ KAŻDYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI HADLOWYCH, STOSOWALNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW, NIENARUSZALNOŚCI, DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, INTEGRACJI, INTEROPERACYJNOŚCI LUB PRAWA DO PRYWATNOŚCI. Niektóre stany nie pozwalają na zrzekanie się dorozumianych gwarancji, więc poprzedzające oświadczenie może cię nie dotyczyć.

Rozumiesz i zgadzasz się korzystać z Witryny i Usług według własnej dyskrecji i na własne ryzyko oraz że będziesz jedynie odpowiedzialnym (odpowiedzialną) za jakiekolwiek zniszczenia, które mogą wyniknąć z takiego użycia. POD ŻADNYM POZOREM CushyCMS NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WYNIKAJĄCE LUB KARNE ZNISZCZENIA KAŻDEGO RODZAJU, LUB ZA WSZELKIE INNE ZNISZCZENIA (JAKKOLWIEK WYNIKAJĄCE, WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE), WŁĄCZAJĄC BEZ OGRANICZEŃ ZNISZCZENIA ZWIĄZANE Z UŻYCIEM, NADUŻYCIEM, ZAUFANIEM, NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA I PRZERWANIA, ZAWIESZENIA LUB ZAKOŃCZENIA WITRYNY LUB USŁUG, ZNISZCZEŃ PONIESIONYCH POPRZEZ JAKIEKOLWIEK ODNOŚCIKI ZAWARTE NA WITRYNIE ORAZ NIEWYPEŁNIENIE UPRZEDNIO WYMIENIONYCH I ZNISZCZEŃ BĘDĄCYCH SKUTKIEM UTRATY UŻYCIA, SPRZEDAŻY, DANYCH, DOBREJ WOLI LUB DOCHODÓW, CZY TAK CZY NIE, JAKKOLWIEK CushyCMS ZOSTAŁ PRZEMYŚLANY OD TAKICH WYPADKÓW. TWOIM JEDYNYM PRAWEM MAJĄC NA UWADZE KAŻDE NIEZADOWOLENIE ZWIĄZANE Z TĄ WITRYNĄ LUB USŁUGAMI LUB Z CushyCMS JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY ORAZ USŁUG. Niektóre stany nie pozwalają na wykluczenie odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikające zniszczenia, więc powyższe wykluczenia mogę cię nie dotyczyć.


Cookies Policy

This Cookies Policy explains what cookies are, how CushyCMS (“Cushy”) uses cookies on their websites, and what you can do to manage how cookies are used. We are committed to protecting the personal information we collect when you use our websites and other services. This cookies policy contains more information on the following:

What are cookies?

A cookie is a small text file which is sent to your computer or mobile device (referred to in this policy as a “device”) by the web server so that the website can remember some information about your browsing activity on the website. The cookie will collect information relating to your use of our sites, information about your device such as the device’s IP address and browser type, demographic data and, if you arrived at our site via a link from third party site, the URL of the linking page.

Cookies record information about your online preferences and help us to tailor our websites to your interests. Information provided by cookies can help us to analyse your use of our sites and help us to provide you with a better user experience.

Cookies are either ‘session’ or ‘persistent’ cookies, depending on how long they are stored for:

Session cookies are only stored for the duration of your visit to a website and are deleted from your device when you close your browser;

Persistent cookies are saved on your device for a fixed period of time after the browser has closed and are activated each time you visit the website where the cookie was generated.

What are the different types of cookies?

Essential or ‘Strictly Necessary’ Cookies

These are cookies which are essential for the running of our websites. Without these cookies, parts of our websites would not function. These cookies do not track where you have been on the internet and do not gather information about you that could be used for marketing purposes.

Functional Cookies

Functional cookies are used to remember your preferences on our websites and to provide enhanced, more personal features. The information collected by these cookies is usually anonymised, so we cannot identify you personally. Functional cookies do not track your internet usage or gather information which could be used for selling advertising.

Analytical Performance Cookies

Analytical performance cookies are used to monitor the performance of our websites, for example, to determine the number of page views and the number of unique users a website has. Web analytics services may be designed and operated by third parties. The information provided by these cookies allows us to analyse patterns of user behaviour and we use that information to enhance user experience or identify areas of the website which may require maintenance. The information is anonymous (i.e. it cannot be used to identify you and does not contain personal information such as your name and email address) and it is only used for statistical purposes.

How does CushyCMS use cookies?

We, together with our trusted partners, use cookies for the following purposes:

Essential and Functional Cookies

We use these cookies to enable certain online functionality including:

Analytical Performance Cookies

We use these cookies to measure users’ behaviour to better develop our websites. By using web analytics services provided by Google Analytics we can analyse which pages are viewed and how long for and which links are followed, and we can use this information to provide more content which is of interest. We also use this analysis to report on our performance.

Removal of Cookies

Cookies, including those which have already been set, can be deleted from your hard drive. You can also change the preferences/settings in your web browser to control cookies. In some cases, you can choose to accept cookies from the primary site, but block them from third parties. In others, you can block cookies from specific advertisers, or clear out all cookies. Deleting or blocking cookies may reduce functionality of the site. To learn more about how to reject cookies, visit www.allaboutcookies.org or go to the help menu within your internet browser. If you experience any problems having deleted cookies, you should contact the supplier of your web browser.

Further information and contact details

Please contact us if you would like more information on the cookies that we use and their purposes.