We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Find out more

Uw Privacy

U gaat ermee eens en erkent gebonden te zijn door deze Dienst Termen (“Termen”) door toegang te verkrijgen op de CushyCMS website (“Site”) of door gebruik te maken van de diensten aangeboden door CushyCMS (“Diensten”). Als u niet eens gaat met deze Termen of met onze Privacy Beleid, verkrijg aub geen toegang tot deze Site of gebruik de Diensten niet. We behouden het recht om deze Termen op elk moment te veranderen. We raden u aan om deze site van tijd tot tijd te bekijken voor veranderingen.

CushyCMS geeft u beperkt vergunning om toegang te verkrijgen op de Site en de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Termen en de instructies en richtlijnen die op deze Site geplaatst zijn. CushyCMS behoudt het recht om uw vergunning om de Site en Diensten te gebruiken op elk moment te beëindigen en voor welke reden dan ook of om in de toekomst betaling in rekening te brengen voor commercieel gebruik.

U bent de enige verantwoordelijke voor uw gebruik van de Site en Diensten. CushyCMS staat de plaatsing van inhoud naar derde-partij websites toe. De derde-partij websites inhoud, zakelijke praktijken en privacy beleiden zijn niet onder onze controle, en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op geen enkele derde-partij website of geen enkele link opgenomen in een derde-partij website.

CushyCMS verkrijgt toegang en slaat gevoelige website inlog data op als onderdeel van zijn dagelijkse operaties. Hoewel we iedere redelijke voorzorg nemen om deze details te verzekeren (inclusief het gebruik van database data encryptie), kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor acties die kunnen resulteren in het intercepteren van deze data of het toegang verkrijgen door een ontoegestane derde-partij.

CushyCMS LEVERT DE SITE EN DIENSTEN “AS IS” EN ZONDER ENIGE GARANTIE OF CONDITIE, UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF STATUTAIR. CushyCMS VERWERPT SPECIFIEK WELKE GEIMPLICEERDE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID DAN OOK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE DOELEINDE, NIET-INBREUK, INFORMATIE ACCURAATHEID, INTEGRATIE, INTEROPERATIONALITEIT OF STIL GENOT. Sommige staten staan de verwerping of geimpliceerde garanties niet toe, dus de bovenstaande verwerping zou niet op u toepasselijk kunnen zijn.

U begrijpt en gaat ermee eens dat u de Site en Diensten gebruikt op uw eigen discretie en risico en dat u de enige verantwoordelijk zal zijn voor welke schade dan ook dan kan voortkomen van zulk gebruik. CushyCMS ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, DAARUIT VOLGEND OF BESTRAFFENDE SCHADES DAN OOK (HOE DAN OOK VOORTKOMEND, INCLUSIEF DOOR NALATIGHEID),INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, SCHADES MET BETREKKING TO GEBRUIK, MISBRUIK, VERTROUWEN OP, ONVERMOGEN TE GEBRUIKEN EN ONDERBREKING, SUSPENSIE, OF TERMINATIE VAN DE SITE OF DINESTEN, SCHADES GELEDEN DOOR WELKE LINK DAN OOK DIE DOOR DE SITE IS GELEVERD EN DE NIET-PRESTATIE DAARVAN EN SCHADES VOORTKOMEND UIT HET VERLIES VANGEBRUIK, VERKOPEN, DATA, GOEDE WIL OF PROFIJTEN, OF CushyCMS AL DAN NIET GEADVISEERD IS GEWORDEN OVER ZO EEN MOGELIJKHEID OF NIET. UW ENIG RECHT MET BETREKKING TO ENIGE ONTEVREDENHEID MET DEZE SITE OF DIENSTEN OF MET CushyCMS ZAL ZIJN HET BEËINDIGEN VAN GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DIENSTEN. Sommige staten staan deze uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of voortkomende schades niet toe, dus de bovenstaande uitsluitsels zouden niet op u toepasselijk kunnen zijn.


Cookies Policy

This Cookies Policy explains what cookies are, how CushyCMS (“Cushy”) uses cookies on their websites, and what you can do to manage how cookies are used. We are committed to protecting the personal information we collect when you use our websites and other services. This cookies policy contains more information on the following:

What are cookies?

A cookie is a small text file which is sent to your computer or mobile device (referred to in this policy as a “device”) by the web server so that the website can remember some information about your browsing activity on the website. The cookie will collect information relating to your use of our sites, information about your device such as the device’s IP address and browser type, demographic data and, if you arrived at our site via a link from third party site, the URL of the linking page.

Cookies record information about your online preferences and help us to tailor our websites to your interests. Information provided by cookies can help us to analyse your use of our sites and help us to provide you with a better user experience.

Cookies are either ‘session’ or ‘persistent’ cookies, depending on how long they are stored for:

Session cookies are only stored for the duration of your visit to a website and are deleted from your device when you close your browser;

Persistent cookies are saved on your device for a fixed period of time after the browser has closed and are activated each time you visit the website where the cookie was generated.

What are the different types of cookies?

Essential or ‘Strictly Necessary’ Cookies

These are cookies which are essential for the running of our websites. Without these cookies, parts of our websites would not function. These cookies do not track where you have been on the internet and do not gather information about you that could be used for marketing purposes.

Functional Cookies

Functional cookies are used to remember your preferences on our websites and to provide enhanced, more personal features. The information collected by these cookies is usually anonymised, so we cannot identify you personally. Functional cookies do not track your internet usage or gather information which could be used for selling advertising.

Analytical Performance Cookies

Analytical performance cookies are used to monitor the performance of our websites, for example, to determine the number of page views and the number of unique users a website has. Web analytics services may be designed and operated by third parties. The information provided by these cookies allows us to analyse patterns of user behaviour and we use that information to enhance user experience or identify areas of the website which may require maintenance. The information is anonymous (i.e. it cannot be used to identify you and does not contain personal information such as your name and email address) and it is only used for statistical purposes.

How does CushyCMS use cookies?

We, together with our trusted partners, use cookies for the following purposes:

Essential and Functional Cookies

We use these cookies to enable certain online functionality including:

Analytical Performance Cookies

We use these cookies to measure users’ behaviour to better develop our websites. By using web analytics services provided by Google Analytics we can analyse which pages are viewed and how long for and which links are followed, and we can use this information to provide more content which is of interest. We also use this analysis to report on our performance.

Removal of Cookies

Cookies, including those which have already been set, can be deleted from your hard drive. You can also change the preferences/settings in your web browser to control cookies. In some cases, you can choose to accept cookies from the primary site, but block them from third parties. In others, you can block cookies from specific advertisers, or clear out all cookies. Deleting or blocking cookies may reduce functionality of the site. To learn more about how to reject cookies, visit www.allaboutcookies.org or go to the help menu within your internet browser. If you experience any problems having deleted cookies, you should contact the supplier of your web browser.

Further information and contact details

Please contact us if you would like more information on the cookies that we use and their purposes.