We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Find out more

Pogoji storitve

Z vstopom na spletno stran CushyCMS ali z uporabo storitev, ki jih CushyCMS nudi, se strinjate in potrjujete te Pogoje Storitve. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe ali z našo izjavo o zasebnosti, prosimo, da ne dostopate do spletnega mesta ali naših storitev. Pridržujemo si pravico do spremembe teh pogojev, kadarkoli. Priporočamo vam, da občasno preverite to stran za spremembe.

Licenca za uporabo

CushyCMS vam podeljuje omejeno licenco za dostop do spletnega mesta in uporabe storitev v skladu s temi pogoji, navodili in smernicami, objavljenimi na spletnem mestu. CushyCMS si pridržuje pravico, da lahko prekine vašo brezplačno ali komercialno licenco za uporabo spletnega mesta in storitev kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga.

Odgovornost uporabnika

Sami ste odgovorni za vašo uporabo spletnega mesta in storitev. CushyCMS omogoča objavljanje vsebin na spletnih straneh tretjih oseb. Vsebina spletnih strani tretjih oseb ", poslovna praksa in politika varstva zasebnosti, niso pod našim nadzorom, in nismo odgovorni za vsebino katerekoli spletne strani tretje osebe ali katere koli povezave, ki je na tretji strani.

Varnost

CushyCMS dostopa in shranjuje občutljive informacije kot del svojih dnevnih operacij. Poskrbeli bomo za vsako razumno zaščito, da zaščitimo te podatke (vključno z enkripcijo podatkovne baze). Ne bomo sprejeli nobene odgovornosti ali obveznosti za ukrepe, za te podatke, če pride do nepooblaščenega dostopa ali vdora tretjih nepooblaščenih oseb.

Drugo

CushyCMS OMOGOČA STRAN IN STORITEV "TAKO KOT JE", IN BREZ KAKRŠNEGAKOLI JAMSTVA ALI POGOJEV. CushyCMS IZRECNO ZAVRAČA VSE GARANCIJE ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TOČNOSTI INFORMACIJ, INTEGRACIJO ALI POVEZOVANJE.

Razumete in se strinjate, da uporabljate spletno mesto in storitve na lastno odgovornost in tveganje, ter da ste sami odgovorni za morebitno škodo, ki izhaja iz take uporabe. V NOBENEM PRIMERU CushyCMS NE BO ODGOVOREN ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO KAKRŠNEKOLI VRSTE, ALI DRUGO ŠKODO (NE GLEDE NA IZVOR, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), VKLJUČNO BREZ OMEJITEV, ŠKODO POVEZANO Z UPORABO, ZLORABO, ZAUPANJEM, NEZMOŽNOSTI UPORABE IN PREKINITEV, ZAČASNO UKINITVIJO ALI UKINITVIJO STORITVE, ŠKODO ZARADI IZGUBLJENE UPORABE, PRODAJE, PODATKOV, DOBREGA DOBIČKA, ALI NE. VAŠA PRAVICA v zvezi z nezadovoljstvi te strani ali storitev ali CushyCMS je, da prekinete uporabo te strani in storitev. Nekatere države ne dovoljujejo izključitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, zato zgornja izključitev morda ne velja za vas.

CushyCMS in Vi so neodvisni subjekti, in nič v pogojih, ali z uporabo spletnega mesta ali storitve, ne bo bo ustvarilo nobenih partnerjev, skupnih vlaganj, agencije, franšize, prodajnih predstavnikov, ali delovnega razmerja med CushyCMS in vami.

Ti pogoji ukinejo vse predhodne pogodbe in predstavljajo celoten sporazum med CushyCMS in vami. Ti pogoji se urejajo zakoni zvezne države New York, ne glede na pravila o določanju prava. Če se za katerokoli določilo pogojev presodi, da je nezakonito ali neizvršljivo, se to določilo izloči, vsi ostali deli pogojev se nadaljujejo.