We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Find out more

Dokumentacija za urednike

CushyCMS deluje tako, da se po FTP poveže na vašo stran in išče specifične CSS razrede elementov v vaši kodi.

Ta stran predstavlja vse možnosti Cushy predloge.

Free Account

Pro Account


Free Account

Splošni pregled

Cushy bo pametno uredil vsak element, ki mu dodate css razred cushycms.

<h1 class="cushycms" title="My Heading">To bo postalo za urejanje</h1>
<div class="cushycms" title="Main Content">
 <p>Še več vsebine za urejanje je tukaj ...</p>
</div>
<p>Jaz nisem za urejanje.</p>
<img class="cushycms" src="foo.jpg" alt="Sem slika za urejanje !" />

Tip: Pro users can specify a class of "clienteditor" as an alternative to "cushycms".

Če ima element že določen razred, mu lahko še vedno dodate cushycms razred:

<div class="whatever cushycms">

Video; kako začeti uporabljati CushyCMS v samo nekaj minutah.

Kako nastavimo in urejamo v 5 minutah

Polja za označevanje

Pomagajte vašim avtorjem in delom za urejanje določite naslov. Uporabite atribut "title" urejanega elementa.

<h1 class="cushycms" title="Glavni naslov">To bo postalo za urejanje</h1>

Cushy bo samodejno pobral oznake z naslednjih atributov:
title, alt, id

Urejanje slik

Cushy dovoli vašim avtorjem, da spreminjajo tudi slike na strani. Cushy "pogleda" širino in višino slike in novi sliki po potrebi pametno spremeni velikost.

<img src="1.jpg" class="cushycms" width="250" height="100" alt="Photo" />

Velikost prenešene slike bo spremenjena na širino 250px in višino 100px.

<img src="1.jpg" class="cushycms" width="250" alt="Photo" />

Prenešeni sliki bo spremenjena velikost na širino 250px. Višina bo ostala sorazmerna.

<img src="1.jpg" class="cushycms" alt="Photo" />

Prenešena slika ne bo spremenjena.

Prenos datotek

WYSIWYG urejevalnik besedila dovoli uporabnikom prenos lokalnih datotek preko orodij Povezava in Slika (pazi na Prenesi zavihek v popup dialogu).

Te datoteke se najprej začasno shranijo na cushy strežniku in so zatempreko FTP prenešene na vaš strežnik.

Po privzeto se te datoteke prenesejo v mapo, v kateri je stran za urejanje. To lahko spremenite v nastavitvah Nastavi spletno mesto.

Tipi prepisa vsebine

Cushy uporablja več različnih metod za editiranje, glede na tip vsebine. Cushy metodo izbere inteligentno, glede na tip elementa. Ker pa se zavedamo, da obstajajo primeri, ko bi radi vsiili določeno vsebino, lahko izbirate tudi med spodnjimi razredi:

class="cushycms-text"

Ureja vsebino kot goli tekst. Primer uporabe: urejanje server-side kode ali možnost ročnega pisanja HTML kode.

class="cushycms-html"

Vsi posebni karakterji bodo pretvorjeni v HTML nize. Eg: © becomes &copy;

class="cushycms-wysiwyg"

Enako kot zgoraj, samo da ima avtor na voljo gumbe za osnovne funkcije, kot so seznami, povezave, itd ...

class="cushycms-xml"

Vsi posebni karakterji bodo pretvorjeni v xml nize. Eg: < becomes &lt;

XML elementi

Cushy ima podporo za XML elemente. Vsebina vnešena v okno za urejanje XML, bo pravilna kodirana, tako, da XML dokument ostane pravilne strukture. Vsak element, ki NI spoznan kot XHTML (popolni seznam elementov), bo tretiran kot XML.

<product>
 <name>Banana</name>
 <price class='cushycms'>$12.99/kg</price>
</product>

Če imate težave, da so elementi v vašem XML pobrani kot XHTML (ker imajo enako ime), preverite odstavek o prepisu tipov. V osnovi lahko uporabite razred "cushycms-xml" in vsilite XML način.

Namigi & triki

Imejte v mislih, da ni veliko, česar Cushy nebi znal urejati. Spodaj je nekaj kreativnih primerov.:

<script type="text/javascript" class="cushycms">
 alert('Vidiš, lahko urejaš celo JavaScript !');
</script>

Urejanje JavaScript. Za primer je lahko vaša Google AdSense koda.

<p>Our charity has raised $<span class="cushycms">2140</span> so far</p>

Omogoči urejanje samo ene besede, besedne zveze ali slike.

Uporaba Cushy z dinamičnimi jeziki (PHP, ASP, itd)

Cushy ima včasih lahko težave z dešifriranjem vsebine, kjer se prepletata HTML in PHP / ASP vsebina.

Zaradi tega močno priporočamo, da Cushy vsebino za urejanje shranite v samostojno statično datoteko in jo potem vključite v vašo kodo.

Za primer:

<html>
 <head><title>Contact Us</title></head>
 <body>
  <? include("contact_static.html"); ?>
 </body>
</html>

Zgoraj: vsebina: contact.php.

<h1 class="cushycms">Contact Us</h1>
<div class"cushycms">
 <p>Vsebina za urejanje je tukaj ....</p>
</div>

Zgoraj: vsebina contact_static.html.

V tem primeru bi Cushy usmerili na datoteko contact_static.html za urejanje.

Znakovno kodiranje

Vse posebne karakterje (ki niso zahodno EU) Cushy prretvori v UTF-8 nize. Za podporo temu formatu, morate v 'head' del strani vključiti naslednjo kodo::

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Več informacij o prednosti UTF-8.

 

Pro Account

Ponavljajoči se elementi

Uporaba ponavljajočih se regij je lahko zelo močna funkcija. Prvi korak je postavitev razreda za urejanje na zunanji del ponavljajočega se elementa. Tagi, ki so na voljo so; <ul>, <ol> <table> and <dl>. Od tu bo Cushy pogledal v telo elementa in določil kateri deli so domnevani za ponavljanje; <li>, <tr> or <dt> tagi. Ko je ta element najden, bodo vsi tagi za urejanje v tem elementu združeni v enega, tako, da bodo ob ponavljanju zunanjega elementa ohranjeni vsi notranji deli za urejanje.

Upoštevaj naslednji primer:

<ul class="cushycms">
 <li>
  <p class="cushycms">To bo postalo za urejanje</p>
  <p>Jaz nisem za urejanje.</p>
 </li>
</ul>

Tukaj tag <li> vsebuje tag za urejanje <p> in tag za neurejanje <p>. Ko avtor izbere ponovitev dela <li>, bo CushyCMS kloniral celoten tag , vključno z obema <p> elementoma, čeprav ima avtor dostop do samo enega dela de vsebine. V delu za ponavljanje imate lahko po želji število delov za urejanje, lahko pa določite celoten del za ponavljanje kot za urejanje celote.:

Video; kako narediti ponavljajočo se regijo.

Ponavljajoče regije

Prepis slik / prenosov

Uporabi checkbox na strani dodeli/nastavi za privzeto stanje funkcije. Ko je funkcija vključena, bodo imele vse slike, ki imajo razred "cushycms" enako ime. Tudi vse prenešene slike preko WYSIWYG bodo imele po prenosu enako ime kot pred prenosom. Pomeni, da ima avtor popolni nadzor nad imenom datoteke na strežniku. Priporočamo pazljivost, saj lahko po pomoti prepišete datoteke v uporabi. To možnost predlagamo skupaj z uporabo poti za prenose po meri, ki jo nastavite v nastavitvah spletne strani.

Razred za urejanje po meri

Kot Pro uporabnik, lahko uporabite razred, ki določa del za urejanje po meri. Namesto "cushycms" uporabite "karkoli". Nastavitev celo glede na urednika. S tem omogočite nek del za urejanje enemu avtorju in drug del drugemu avtorju, ki se med sabo "ne vidita". Poglejmo si spodnji primer:

<span class="cushycms-ferris">Only Ferris can edit this.</span>
<span class="cushycms-cameron">Only Cameron can edit this.</span>

Tukaj lahko vidite razreda po meri cushycms-ferris in cushycms-cameron. Lahko bi bili tudi mojepodjetje-ferris ... Ta možnost deluje tudi v povezavi s tipi prepisov vsebin; primer: mojepodjetje-ferris-html.

Lastna znamka in stil

Video; kako si CushyCMS nastavimo po meri z lastno znamko in logotipom.

Personaliziranje, Stiliranje in Kloniranje

Kloniranje strani

Kot Pro uporabnik imate možnost, da vsem ali samo nekaj avtorjem dovolite kreiranje novih strani z vsebino dosedanje strani. Možnost lahko določite, ko kreirate novega avtorja ali pa v dovoljenjih za posameznega avtorja. Opcija bo ustvarila posebno ikono za kloniranje strani ob vsaki strani na osnovni strani, kjer vidite seznam strani za urejanje (to ikono urednik strani v svojem pogledu že vidi). Avtor bo vprašan za ime strani in nova stran bo kreirana z novim imenom in enako vsebino, ki jo lahko avtor po tem spreminja v delih, ki so za to že določeni.

Pozdravno e-poštno sporočilo po meri

Kot Pro uporabnik si lahko uredite pozdravna sporočila po meri. To storite v nastavitvah uporabnika, kjer ste nastavili domeno po meri in druge Pro nastavitve. Na voljo je nekaj spremenljivk, ki bodo vnešene v e-pošto; ime avtorja, e-pošta, samodejno generirano geslo. Priporočamo seveda najmanj uporabo spremenljivke za geslo.

RSS povezave o spremembah strani

Pro uporabniki imejte dostop do posebnih RSS obvestil in bodite obveščani o spremembah na straneh.

 • Vse spremembe: ta povezava je razpoložljiva na vaši osnovni strani nadzorne plošče
 • Spremembe spletne strani: ta povezava je možna s strani Nastavi spletno mesto
 • Spremembe na strani: ta povezava je omogočena na strani Pregled zgodovine.

RSS bralnik mora podpirati avtentikacijo, saj bo Cushy zahteval, da se vpišete. Če vaš RSS branik ne podpira avtentikacije, lahko uporabite tudi storitev freemyfeed .